Training AMTTÉ per entrenar el funcionament i la comunicació d’equips en remot

La situació actual ha portat a molts equips de persones a teletreballar i organitzar-se de manera remota. El Training BCN ALERT 2020 pretén millorar el funcionament i la productivitat dels equips de treball en remot.

 

Objectius:

 • Analitzar i millorar la comunicació mitjançant eines de comunicació telemàtica
 • Optimitzar les reunions i la presa de decisions en remot
 • Estudiar i perfeccionar la organització de tasques de l’equip
 • Descobrir i corregir disfuncions en el teletreball de l’equip
 • Detectar lideratges i conductes que condicionen el funcionament de l’equip en remot.

 

Competències treballades:

 • Comunicació a partir de plataformes virtuals
 • Organització i desenvolupament de reunions en remot
 • Presa de decisions en remot
 • Distribució de tasques i responsabilitats
 • Treball cooperatiu en remot

 

Metodologia

El training s’estructura en tres blocs realitzats a través de la plataforma ZOOM:

 

1er Bloc – Sessió Gamificada. Durada prevista 1h 15min – Sessió Plataforma ZOOM

Es tracta d’un joc d’equip on els participants hauran de demostrar l’eficàcia del funcionament de l’equip en remot. L’activitat es realitzarà en el marc d’una situació simulada d’atemptat terrorista a la ciutat de Barcelona. L’equip haurà de solucionar problemes, prendre decisions i col·laborar per tal de localitzar i desactivar 3 bombes que han estat col·locades a la ciutat de Barcelona.

 

2on Bloc – Anàlisi, treball entre sessions.

Els integrants de l’equip rebran l’enregistrament de l’activitat realitzada en el bloc 1. Analitzant el vídeo de forma individual, hauran de respondre:

 • Com heu pres les decisions? S’ha monopolitzat la presa de decisions?
 • Com us heu distribuït les tasques? heu anat canviant la distribució d’aquestes? Hi ha hagut aprenentatge?
 • Qui ha parlat més? Qui ha estat el líder?
 • Hi ha hagut conductes d’ajuda?
 • Què no ha funcionat?
 • ….

 

3er Bloc – Reunió d’equip. Durada 45 min – Sessió Plataforma ZOOM

Sessió en que es compartiran les respostes obtingudes en el treball del bloc 2. Es tracta d’un debat amb l’ajuda d’un facilitador on es realitzarà una reflexió profunda del comportament de l’equip. L’objectiu principal de la sessió serà detectar quines conductes i dinàmiques han ajudat a l’equip a assolir un bon rendiment i quines han suposat un fre.

 

Has pensat en ajudar als teus equips en la organització del teletreball en remot?

Has pensat en fer-ho d’una forma diferent?

Demana’ns informació a: amtte@amtte.es