RSB Health

Health

Programa de promoció de la salut a l’empresa dissenyat per incorporar hàbits saludables en els equips humans de les empreses a partir de la creació d’entorns de salut en els camps individual i col·lectiu.

Pla de treball de 6 a 12 mesos

Anàlisi i seguiment d’indicadors

Entrenadors esportius i consultors especialitzats

Contingut

 • Factor humà:
  • Treball en equip
  • Habilitats de lideratge i gestió de persones
  • Comunicació interpersonal
  • Creació d’entorns de confiança
 • Hàbits saludables:
  • Alimentació saludable (formació i tallers)
  • Activitat física conjunta i regular (entrenadors in company)
  • Gestió de l’estrès i del descans
  • Relaxació i mindfulness

Beneficis

 • Per l’empresa:
  • Millora en el rendiment i la productivitat
  • Complement a la compensació del treballador
  • Reducció l’absentisme laboral
  • Contribució a la Responsabilitat Social Corporativa
  • Millora de la imatge corporativa
 • Pel treballador:
  • Millora de l’estat de salut i la qualitat de vida
  • Reducció del estrés percebut
  • Millora de la qualitat de les relaciones interpersonals
  • Satisfacció personal i percepció d’estar cuidat per l’empresa

Descarregar tota la informació del programa Health

Més informació