La salut mental i l’activitat física

La pandèmia i la situació actual d’incertesa permanent estan generant, aguditzant i visibilitzant nombroses inquietuts psico-emocionals dels treballadors que es tradueixen en situacions d’ansietat, d’estrès i, fins i tot, en depressions.

Per a moltes empreses, aquest fet s’està convertint en una de les prioritats a tractar dins de les seves plantilles i s’estan implementant programes en aquesta direcció.

Què podem fer per ajudar als nostres treballadors?

Infinitat estudis estan posant de manifest la relació directe que s’estableix entre la pràctica de l’activitat física moderada i la millora directe en la salut mental.

El reconeixement dels efectes beneficiosos de l’exercici, més enllà de la part merament física, està comprovat que incideix directament en la salut mental de les persones. La pràctica regular d’activitat física repercuteix de forma clara en la millora de l’autoconfiança, la sensació de benestar i en el bon funcionament intel·lectual.

Cada vegada més, s’està fent servir la pràctica esportiva per a prevenir i tractar problemes psico-emocionals com la depressió, l’estrès o l’ansietat i per a millorar l’estat d’ànim de les persones.

Les malaltiens mentals han estat molt amagades durant dècades, s’han menystingut i passat per alt, donant-lis poca importància, però està comprovat que interfereixen clarament en el rendiment del treballador que, si no gaudeix de benestar emocional, és molt difícil que pugui dur a terme les seves tasques de forma adequada.

Hi ha diferents mètodes per ajudar als treballadors en aquest sentit, però un dels més assequibles és oferir-los programes i guies d’activitat física tant per practicar-ho dins de l’empresa com de forma particular a casa.

 

Què genera l’activitat física en les persones?

Evidentment, és un mitjà de manteniment de la salut i de millora de la forma física, però també cal tenir en compte altres aspectes menys tangibles però absolutament rellevants i d’un impacte molt important:

  • experiència social: algunes persones hi troben el vehicle per a satisfer les necessitats socials.
  • recerca de noves emocions: posar-se nous reptes i el camí per aconseguir-los manté a les persones activades i motivades.
  • experiència estètica: millorar la imatge personal, millora directament l’autoestima.
  • com a forma de catàrsis: és a dir una forma clara d’alliberar tensions i emocions reprimides.