Els programes de promoció de la salut han de formar part de la RSC?

L’activitat diària de les empreses genera un impacte a nivell social, laboral i mediambiental. Una definició acceptable del concepte de Responsabilitat Social Corporativa (RSC) seria el compromís que adquireixen les empreses de realitzar una gestió que equilibri aquest impacte contribuint al desenvolupament social i econòmic i a la sostenibilitat ambiental.

Les polítiques de RSC de les empreses van dirigides doncs als grups d’interès als quals afecta. Grups d’interès externs com clients, proveïdors, competidors, comunitats locals, entitats institucions, etc. i grups d’interès interns com empleats, socis, accionistes, inversors i directius.

Pel que fa als grups d’interès intern, especialment en empleats i directius, l’activitat empresarial té un impacte sobre la vida diària dels treballadors. Hores asseguts davant una pantalla, moviments repetitius, hores de viatge, exposició a entorns amb perill tèrmic, químic o contaminant, estrès laboral i canvis d’horaris, poden causar, i causen, efectes sobre la salut dels treballadors com lesions musculoesquelètiques, sobrepès i obesitat, patologies respiratòries, cardiovasculars, mentals i emocionals.

És moment de fer-nos la següent pregunta, si la funció de la RSC és equilibrar l’impacte causat per l’activitat diària de l’empresa, ha de promocionar la salut dels seus treballadors? És a dir, no només tenir polítiques de PRL i vigilància de la salut, si no, com a agent social que és, impulsar polítiques de promoció de la salut basades en hàbits saludables.

Estem parlant de polítiques de promoció de l’activitat física, l’alimentació saludable, l’educació postural, la gestió del descans, la relaxació i l’estrès, la gestió emocional o la millora de les relacions interpersonals.

Fins ara, la RSC incorpora una part de compliment obligatori (per llei) i una part voluntària basada en la ètica i el compromís de l’empresa amb els diferents grups d’interès. Actualment els PPS (Programes de Promoció de la Salut) es situen en la part voluntària.

Els veurem algun dia en la part de compliment obligatori regulada per llei?