Perdent el contacte físic. El treball de cohesió d’equips més necessari que mai.

Actualment una de les frases que més trobem a les xarxes socials de l’entorn laboral és: “el teletreball ha vingut per quedar-se”. Multitud d’articles donen consells de com ser més productius amb el teletreball o de com implantar-lo amb èxit. Tots parlen de les bondats del teletreball i de totes aquelles coses bones (que són moltes) que ens aportarà, i moltes empreses ja pensen en mantenir-lo o promocionar-lo un cop passi la situació actual.

Cap d’aquests articles parla d’allò que perdem amb el teletreball, el contacte físic, el contacte directe amb la mirada, la comunicació presencial, la proximitat, les olors, el tacte, etc.

Sí, tot això es perd amb el teletreball i cal tenir-ho present.

Per posar algun exemple, actualment amb el teletreball no podem percebre si ens donen la mà fort o fluix, ni els moviments d’interès o apatia de tots participants de la reunió, ni el soroll d’una cama que vibra de nervis a sota la taula, ni el feedback tímid però vital d’una respiració, una mirada, un so o un petit gest gairebé imperceptible. De moment, amb la tecnologia actual, perdem una gran quantitat de comunicació no verbal.

Els éssers humans som animals socials. Molts neurocientífics atribueixen part de la responsabilitat de les grans dimensions i complexitat del nostre cervell (en relació amb el nostre cos) al desenvolupament de la nostra capacitat de viure en societat. El nostre cos i cervell han evolucionat durant milers i milers d’anys perquè viure en societat ens ha permès sobreviure com a espècie. És normal doncs, que si passem a funcionar com a comunitat a distància en una generació, aquest fet ens afecti, tant a nivell productiu com a nivell mental i emocional.

Gran quantitat de processos biològics es veuen afectats pel fet de viure en comunitat. Multitud d’experts apunten la confiança com al fonament indispensable de la cohesió dels equips i de la conducta col·laborativa. És a dir, perquè els equips de persones estiguin cohesionats i ofereixin un rendiment elevat, la confiança és el primer pas.

Ara bé, quan aprofundim en els processos biològics de la confiança (processos cerebrals, hormones i neurotransmissors que intervenen) descobrim que, en gran part, la confiança es genera amb el contacte físic i la interacció dels membres de l’equip o comunitat. Aquests processos humans que han tardat milers d’anys en evolucionar, em fa l’efecte que no els canviarem en una generació.

Aquest fet ens fa pensar. Les empreses amb una cultura organitzacional basada en el teletreball que vulguin fomentar la cohesió i col·laboració dels seus equips, perquè aquests ofereixin més rendiment, hauran de dedicar recursos i temps en fomentar aquesta interacció directa (i si pot ser presencial).

Seran organitzacions madures les que entenguin que les activitats de cohesió d’equips seran més necessàries que mai. Durant un temps, les haurem de realitzar respectant distàncies o tenint en compte les màximes condicions de seguretat, però seran més necessàries que mai.

 

Marc Pujol

Responsable de factor Humà d’Amtté