Factor humà

factor humà

Quan les relacions humanes són sanes i eficients, l’èxit empresarial i el benestar dels equips és gairebé una conseqüència inevitable. Quan no ho són, la desmotivació, la rotació i la mediocritat també són una conseqüència inevitable.

Com ho fem?

Treballem el factor humà com un avantatge competitiu:

  • Entrenant persones
  • Desenvolupant líders
  • Acompanyant equips
  • Creant equips d’alt rendiment cohesionats i alineats
  • Millorant la comunicació interpersonal

Què fem?

Programes d’entrenament i assessorament

Entrenament de persones i equips (directius i intermedis) amb l’acompanyament d’un entrenador i consultor especialitzat amb l’objectiu de desenvolupar-ne les habilitats i capacitats, augmentant així el seu rendiment i impacte positiu a l’empresa.


Formacions:

Lideratge per directius i comandaments intermedis

Formacions encarades a desenvolupar les habilitats de lideratge de les persones que ocupen llocs de treball en els que han liderar equips. El treball de la capacitat d’influència, la comunicació i la gestió d’equips són elements claus d’aquestes formacions. Veure el programa (PDF)

Neurolideratge. Neurociència aplicada al lideratge de persones

En les últimes dècades la neurociència ha experimentat un gran creixement. Aprendre els mecanismes cerebrals que hi ha darrera de les emocions, la presa de decisions, el treball en equip i la creativitat entre altres serà de gran ajuda per millorar les habilitats de lideratge. Veure el programa (PDF)

EAR. Lideratge de l’alt rendiment esportiu aplicat a l’empresa

Com és el lideratge de grans equips esportius? Què en podem aprendre d’allò que fan i traslladar-ho al lideratge d’equips del món empresarial? Aprenentatges sobre la metodologia de lideratge del Pep Team (Futbol), els All Blacks (Rugby), de Phil Jackson al Chicago Bulls i LA Lakers (Bàsquet), els SF 49ers (Futbol americà) i de la metodologia de lideratge d’empreses de referència. Formació especialment indicada per directius i comandaments intermedis. Veure el programa (PDF)